เรื่อง :  ต้องการเข้าไปเยี่ยมชมต้องทำอย่างไร
อยากจะเข้าไปเยี่ยมชมต้องทำอย่างไรบ้างครับ
โพสกระทู้โดย : ศักฑา วิระชัย   ตั้งกระทู้เมื่อ วันที่ 11 กันยายน 2560(9:08)
ความคิดเห็นที่ 1
ติดต่อเราที่
มหาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (ส่วนวังจันทน์) 
เลขที่ 66 ถ.วังจันทน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
โทรศัพท์ 0-5523-0596 
โทรสาร 0-5523-0596
โดย : เจ้าหน้าที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม   ตอบกระทู้เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 (6:42)
จำนวนหน้า
1

พิมพ์ชื่อผู้ตอบกระทุู้ :
ส่งข้อมูล