เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ณ ประเทศญี่ปุ่น Midosuji - Sakai Festival Parade in Osaka,japan (ตอนที่2)

10 Oct - 22 Oct,2007 Midosuji - Sakai Festival Parade in Osaka,japan