งาน Destination Thailand และ งาน Thailand Exhibition 2015 ณ เมืองเจนไน รัฐทมิฬนาฑู สาธารณรัฐอินเดีย

                 ผอ.นิภารัตน์ กาญจนโชติ ได้รับเกียรติจากสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน และ สำนักส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเจนไน นำคณะนาฏศิลป์ มรพส.จำนวน ๙ คน เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ในงาน Destination Thailand และ งาน Thailand Exhibition 2015 ณ เมืองเจนไน รัฐทมิฬนาฑู สาธารณรัฐอินเดีย วันที่ ๔ - ๘ มีนาคม พ.๒๕๕๘ โดยทำการแสดงวันละ ๔ รอบ คือ เวลา ๑๓.๐๐ น๑๕.๐๐ น๑๗.๐๐ นและ ๑๙.๐๐ นตลอดทั้ง ๕ วัน ผอ.นิภารัตน์ ได้จัดการแสดงในแต่ละรอบด้วยการแสดงที่หลากหลายโดยไม่ซ้ำชุดกัน จำนวน ๖๐ ชุด จึงได้รับความสนใจจากประชาชนชาวอินเดียเข้าชมการแสดงเป็นจำนวนมาก ผู้จัดงานกล่าวชื่นชมและขอบคุณที่ทางคณะนาฏศิลป์ มรพส.สร้างสีสันให้กับงานครั้งนี้ และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จัก ดังเช่นที่เคยทำการแสดงมาแล้ว ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗ ภายในงานแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน จัดงาน Destination Thailand 2015 โดยการออกบูธ นิทรรศการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเทียว การนำนักการทูตทำอาหารไทย ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทดลองชิมและ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองเจนไน จัดงาน Thailand Exhibition 2015 ณ อาคาร Chennai Trade Centre โดยจัดให้มีการติดต่อเจราจาธุรกิจและการนำสินค้าจำนวนมากจากผู้ประกอบการ ผลิตเพื่อการส่งออกของไทยมาร่วมออกร้านแสดงสินค้า อาทิ อัญมณีและเครื่องประดับ ของที่ระลึก เสื้อผ้าและสินค้าแฟชั่นต่างๆ รองเท้า สินค้าอุปโภคบริโภค รวมไปถึงอาหารสำเร็จรูปและเครื่องปรุง ซึงทังสองกิจกรรมประสบความสำเร็จเป็นอย่าง