เผยแพร่นาฏศิลป์ไทย ณ MATTA Fair in Penang Malaysia (ตอนที่ 2)

เผยแพร่นาฏศิลป์ไทย ณ MATTA Fair in Penang Malaysia 2 Jul - 7 Jul 2008 (ตอนที่ 2)