เผยแพร่นาฏศิลป์ไทย ณ MATTA Fair in Penang Malaysia

เผยแพร่นาฏศิลป์ไทย ณ  MATTA Fair in Penang Malaysia  2 Jul - 7 Jul 2008