สศว.ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนถ้ำพริก ตำบล บ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

              สศว.ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนถ้ำพริก ตำบล บ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งได้เข้ามาทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก เมื่อวันจันทร์ที่ 5 เม.ย.ที่ผ่านมา


                                                                                                                            เว็บไซต์ : นางสาวศรีสองรัก  สารีสังข์