โรงเรียนเมตตาศึกษา จ.เพชรบูรณ์ นำคณะครูและนักเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก

             สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเมตตาศึกษา อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ จำนวน ๑๐๐ คน เข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก, ศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้นอก ห้องเรียน ในด้านประวัติศาสตร์ สังคม และศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนได้รู้ถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในเขตภาคเหนือตอนล่าง

เว็บไซต์ : นางสาวศรีสองรัก  สารีสังข์