คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ๔๐๐ กว่าคน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก

           วันเสาร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม พ..๒๕๖๑ สศว.ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียน จำนวน ๔๐๐ กว่าคน จากโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัยจัดกิจกรรมทัศนศึกษาเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก ซึ่งให้ความสนใจเป็นอย่างดีและสนุกสนานกับการถ่ายภาพ 3มิติ


เว็บไซต์ : นางสาวศรีสองรัก  สารีสังข์