นักเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา เข้าชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกฯ