คณะครูและนักเรียน โรงเรียนจ่านกร้อง ศึกษาเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและศูนย์วัฒนธรรมฯ