คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 ศึกษาเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและศูนย์วัฒนธรรมฯ