ประธานไทเบฟ เจ้าสัวเจริญและคุณหญิงวรรณาสิริวัฒนภักดีพาคณะvipเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์

เมื่อวันนพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557  ประธานไทเบฟ เจ้าสัวเจริญและคุณหญิงวรรณาสิริวัฒนภักดีพาคณะvipเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมื่องพิษณุโลก และศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดพิษณุโลก