พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก
ห้องเอกลักษณ์เมืองพิษณุโลก 2