ห้องเอกลักษณ์เมืองพิษณุโลก 2

แสดงเอกลัษณ์เมืองพิษณุโลกด้านประเพณี ความเชื่อและของดีของเมืองพิษณุโลก ซึ่งเป็นที่รู้จักและเชิดหน้าชูตาของจังหวัด อาทิ พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร พระเครื่องที่สำคัญของพิษณุโลก ประเพณีปักธงชัย ประเพณีการแข่งเรือยาว ไก่ชนสมเด็จพระนเรศวรและสุนัขบางแก้ว เป็นต้น