พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกตั้งอยู่ภายในอาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามภายในพิพิธภัณฑ์มีเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดพิษณุโลก โดยจัดแสดงด้วยสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งใช้เวลาในการชมประมาณ 30-40 นาที ก็สามารถเข้าใจเรื่องราวของจังหวัดพิษณุโลกได้เป็นอย่างดี ชั้นสองของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ได้แก่ พิษณุโลก สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์ และ เพชรบูรณ์

 

Hacked By Kalimalang BlackHat Team
Sjsj
Kalimalang
สศว.เปิดโครงการ Reskill-Upskill
กิจกรรมรายงานตัวและทำสัญญาจ้าง โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG
กิจกรรมกาสะลองช่อใหม่ สู่รั้วเขียวขาว
หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพื้นฐานทางภูมิศาสตร์ นิเวศและการบริหารจัดการ
กิจกรรมการเสวนาและนิทรรศการหมุนเวียน อสถ.
ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลบ้างยาง อำเภอวัดโบถส์ เกี่ยวกับโครงการ U21
การแสดง "ชุดศิรวันทามหาคัมภีร์"
โรงเรียนวัดกรมธรรม์ ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ จำนวน 110 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก โดยมีการควบคุมตามสถานการณ์ covid-19
สศว.ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนถ้ำพริก ตำบล บ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก
พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก ให้การต้อนรับ นายสัตวแพทย์นิสิต ตั้งตระการพงษ์ นำคณะเพื่อนร่วมรุ่น
นักศึกษารายวิชาพิษณุโลกศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก
โรงเรียนเมตตาศึกษา จ.เพชรบูรณ์ นำคณะครูและนักเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก
นักศึกษารายวิชาภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมไทย เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำงบประมาณ๒๕๖๑
โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
dddd
มวยไทยศิลปะแห่งการต่อสู้
ประวัติความเป็นมาและอัตลักษณ์ชุมชนคนบ้านกร่าง
เหลืองหางขาว ไก่เจ้าเลี้ยง
บ้านลาดบัวขาว
การแสดงกลองยาวบ้านลาดบัวขาว
เพลงพื้นบ้านฮิลเลเล(เยาวชน)
เพลงพื้นบ้านพินเลเล
ประเพณีแข่งเรือบก
ละครอิงประวัติศาสตร์ แผ่นดินพระองค์ดำ ประจำปี 2561
adadaw
ประวัติศาสตร์เมืองพิษณุโลก
ภาพรัชกาลที่ ๙ ทรงเสด็จจังหวัดพิษณุโลก
asdasd
Destination Thailand in Chennai, India 5 Jul - 8 Jul,2012
Thailand Food Festival 2012
World Royal Flora 2011 in Xian,Chaina 27 May - 6 Jun,2011 (ตอนที่1)
World Royal Flora 2011 in Xian,Chaina 27 May - 6 Jun,2011 (ตอนที่2)
Thailand Trade Show 2011 in chennai India
Thailand Festival Xiamen 16-18 DEC 2011
Thailand Trade Exhibition 2010
20 years Relationship of thailand - Bhutan,Bhutan 20 Nov - 25 Nov,2008

ข่าวสารทางวิชาการ

ข่าวประกวดราคากลางสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ดูประกาศทั้งหมด

คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม


ปฏิทินสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

จำนวนผู้เยี่ยมชม
543054 ครั้ง