ข่าวประชาสัมพันธ์ในประเทศ

พิบูลสงคราม มนต์เสน่ห์แห่งสายน้า
วันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ผศ.ดร.สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ ผู้อำนวยการ นำคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมสืบสานพุทธประเพณีวิถีไทย "ลอยกระทง" ในงาน "พิบูลสงครา...

กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม สืบสานวัฒนธรรมไทย ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญ (หลังใหม่) ผู้บริหาร มรพส. นำโดย ...

กิจกรรมสวดมนต์ยี่เป็ง ถวายเป็นพุทธบูชา
ค่ำคืนวันจันทร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ผศ.ดร.สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ ผู้อำนวยการ จัดกิจกรรมสวดมนต์ยี่เป็ง ถวายเป็นพุทธบูชา ณ ลำนวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ส่วนวังจันทน์ โดยได้รั...

บอกบุญกฐินสามัคคี
พิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 (18 พ.ย.64)ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้รับเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดราชมณฑป (หลวงพ่อโต) เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญ (หลังใหม่)

ปันสุข ปันน้ำใจ ช่วยภัยน้ำท่วม

ชี้แจงการดำเนินงานแบบบูรณาการของชุมชน โรงเรียน วัด (บวร)และลงนามใน MOU ชุมชนต้นแบบ (ตำบลบ้านกร่าง ตำบลลาดบัว
วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 สำนักศิลปะและวัฒนธรรมเข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม (คนใหม่) เพื่อชี้แจงการดำเนินงานแบบบูรณาการของชุมชน โรงเรียน วัด (บวร)และลงนามใน MOU ชุมชนต้นแบบ ...

กิจกรรมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ จำนวน 110 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก โดยมีการควบคุมตามสถานการณ์ covid-19
สศว.ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนถ้ำพริก ตำบล บ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก
พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก ให้การต้อนรับ นายสัตวแพทย์นิสิต ตั้งตระการพงษ์ นำคณะเพื่อนร่วมรุ่น
นักศึกษารายวิชาพิษณุโลกศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก
โรงเรียนเมตตาศึกษา จ.เพชรบูรณ์ นำคณะครูและนักเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก
นักศึกษารายวิชาภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมไทย เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำงบประมาณ๒๕๖๑
บริการข้อมูล

กิจกรรมต่างประเทศ

คลังรูปภาพ

ภาพรัชกาลที่ ๙ ทรงเสด็จจังหวัดพิษณุโลก
ประวัติศาสตร์เมืองพิษณุโลก

ห้องชมวิดีโอ

ศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 Version Eng
ศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 Version Thai
แนะนำพิพิธภัณฑ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม Version : Eng
แนะนำพิพิธภัณฑ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม Version : Thai
โครงการพัฒนาลวดลายผ้าทอมือจากสีย้อมธรรมชาติ เพื่อสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์และจัดทำแหล่งเรียนรู้อัตลักษณ์ด้านมรดกภูมิปัญญาผ้าทอมือชุมชนบ้านกร่าง
มวยไทยศิลปะแห่งการต่อสู้
ลิงค์ที่น่าสนใจ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเรา