กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564

          สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม สืบสานวัฒนธรรมไทย ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญ (หลังใหม่) ผู้บริหาร มรพส. นำโดย ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีฯ พร้อมคณาจารย์ บุคลากร และพุทธศาสนิกชนร่วมถวายองค์กฐิน18 พ.ย. 64 วัดราชมณฑป (หลวงพ่อโต) ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลกยอดปัจจัยกฐินสามัคคี มรพส. 142,099 บาท 25 สตางค์


                                                                                                                                                               เว็บไซต์ : นางสาวศรีสองรัก  สารีสังข์