บอกบุญกฐินสามัคคี

           พิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 (18 พ.ย.64)ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้รับเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดราชมณฑป (หลวงพ่อโต) เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญ (หลังใหม่) ซึ่งวัดราชมณฑปยังขาดปัจจัยในการดำเนินการดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามพระบรมพุทธานุญาตที่บัญญัติไว้ในพระวินัย เรื่อง ญาณกฐิน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจึงมีความประสงค์ในการเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ณ วัดราชมณฑป (หลวงพ่อโต) ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพตามกำลังศรัทธา พร้อมทั้ง ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญผ้ากฐิน ชุดละ 500บาทและโรงทาน (อาหารบรรจุกล่อง) ตามจิตศรัทธาขออานิสงส์แห่งการบำเพ็ญทานบารมี (ทอดกฐิน) ในครั้งนี้ ขอให้ท่านจงประสบความสำเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนา ทุกประการเทอญ


                                                                                        เว็บไซต์ : นางสาวศรีสองรัก  สารีสังข์