พิธีน้อมรำลึกและร่วมเสวนามหา มงคลบนแผ่นดินพิษณุโลก รัชกาลที่ ๕ เสด็จเมืองพิษณุโลก ครบรอบ ๑๒๐ ปี (๒๔๔๔-๒๕๖๔)

           เมื่อวันพุธที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ผศ.ดร.สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะวัฒนธรรม จัดพิธีน้อมรำลึกและร่วมเสวนามหา มงคลบนแผ่นดินพิษณุโลก รัชกาลที่ ๕ เสด็จเมืองพิษณุโลก ครบรอบ ๑๒๐ ปี (๒๔๔๔-๒๕๖๔) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นประธานในพิธี จากนั้น จัดการเสวนา เทิดพระเกียรติฯ ซึ่งมีผู้เสวนาได้แก่ พระมหาธนศักดิ์จินตกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร และ อาจารย์ ดร.ร้อยแก้ว สายยิ้ม นักวิชาการอิสระ ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.โชติ บดีรัฐ รองอธิการบดีฝ่าย กิจการพิเศษ พร้อมทั้ง คุณธรรมสถิตย์ บูรณเขตต์ ร่วมแสดงทัศนคติ กิจกรรมครั้งนี้นับเป็นการน้อมรำลึกตามรอยจารึกแห่งพระมหากรุณาธิคุณ ต่อเมืองพิษณุโลกและปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้


                                                                                                                      เว็บไซต์ : นางสาวศรีสองรัก  สารีสังข์