พิธีทำบุญระหว่างพรรษา และ ถวายเพลพระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป

          เวลา ๐๙.๐๙ น. ประกอบพิธีทำบุญระหว่างพรรษา และ ถวายเพลพระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป โดยมี ผศ.ดร.ธนสาร เพ็งพุ่ม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เข้าร่วมพิธี


                                                                                                                                                      เว็บไซต์ : นางสาวศรีสองรัก  สารีสังข์