ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดพิษณุโลก

            วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 ผศ.ดร.สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ให้การต้อนรับและจัดห้องประชุมสิริราชภัฏ ตามมาตรการ D-M-H-T-T ของ มรพส. ในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้แทนจากส่วนราชการ นักวิชาการ ผู้แทนจากองค์กรส่วนท้องถิ่น สื่อมวลชน เข้าร่วมประชุม ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้จัดการประชุมดังกล่าว


                                                                                                                                      เว็บไซต์ : นางสาวศรีสองรัก  สารีสังข์