กิจกรรมสรุปการอบรมการรำกลองยาว ประกอบเพลง กลองยาวลาดบัวขาวหรรษา

                  วันที่ 5 เม.ย. 2564 ผศ.ดร.สลักจิต ตรีรณโอภาส ผู้รับผิดชอบกิจกรรม พร้อมด้วยคณะ จัดกิจกรรมสรุปการอบรมการรำกลองยาว ประกอบเพลง กลองยาวลาดบัวขาวหรรษา ให้กับกลุ่มชาวบ้านและเยาวชนในชุมชนบ้านลาดบัวขาว ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก


                                                                                                                                                                              เว็บไซต์ : นางสาวศรีสองรัก  สารีสังข์