ลงพื้นที่สรุปการอบรมเชิงฏิบัติการรำกลองยาวให้กับเยาวชนโรงเรียนวัดเนินมะคึก