สศว.เปิดโครงการ Reskill-Upskill

            วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 สศว.เปิดโครงการ Reskill-Upskill การสร้างนวัตกรรมผ้าลายอย่างโบราณสู่สากล โดยได้รับเกีบรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย สมานชาติ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งบรรยายพิเศษ เรื่อง ประวัติศาสตร์ผ้าและผ้าลายอย่างในแผ่นดินสยาม ได้รับความสนใจทั้งในรูปแบบ online (ผู้เข้าร่วมโครงการ U2T, ศิษย์ปัจจุบัน-ศิษย์เก่า, ประชาชนทั่วไป) และ onsite (นายอนุสิษฐ ประเสริฐดี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นำคณาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกเข้าร่วม)