กิจกรรมกาสะลองช่อใหม่ สู่รั้วเขียวขาว

             ยินดีต้อนรับกาสะลองช่อใหม่ สู่รั้วเขียวขาว วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรี ผศ.ยุวดี พ่วงรอด รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม"ก้าวแรก...สู่บัณฑิตพิบูลสงคราม" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นประธาน ซึ่งสำนักศิลปะและวัฒนธรรม แนะนำบทบาท ภารกิจของหน่วยงาน พร้อมเชิญชวนเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก และร่วมกิจกรรมต่างๆ ทางด้านศิลปวัฒนธรรม