หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพื้นฐานทางภูมิศาสตร์ นิเวศและการบริหารจัดการ

           วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพื้นฐานทางภูมิศาสตร์ นิเวศและการบริหารจัดการ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก