ต้อนรับ Jessica longstreth

         วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ ผู้อำนวยการ และบุคลกรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมต้อนรับ Jessica longstreth : Miss Thai-Arizona 2021-2022 เพื่อบันทึกเทปประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก ถ่ายทำโดย อาจารย์ยรรยงวรกร ทองแย้ม และทีมงานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และเก็บบันทึกภาพกิจกรรม โดยทีมงาน ปชส.มรพส. ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกิจกรรมในครั้งนี้