ต้อนรับ นางสาวเจสซิก้า ลองเสตท Miss Thai Arizona 2021 -2022

            วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ให้ต้อนรับ นางสาวเจสซิก้า ลองเสตท Miss Thai Arizona 2021 -2022 ได้เดินทางมาประเทศไทย เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมและประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก