ประชุมหารือแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่จะดำเนินงานร่วมกันใน ปีงบประมาณ 2566-2567

            วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยทีมงาน ร่วมประชุมหารือแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่จะดำเนินงานร่วมกันใน ปีงบประมาณ 2566-2567 กับท่านนายอำเภอชาติตระการ  ท่านปลัดอาวุโสอำเภอชาติตระการ  นายก อบต. ทั้ง 6 ตำบล  นายกเทศบาลตำบลป่าแดง  ผู้นำชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ ที่ว่าการอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก