บุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมทำบุญตักบาตร ชินะราชา เบิกฟ้าเสริมบุญ ตักบาตรรับอรุณ

          ขออนุโมทนาสาธุ วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 06.00 น. บุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมทำบุญตักบาตร ชินะราชา เบิกฟ้าเสริมบุญ ตักบาตรรับอรุณ หน้าวิหารเสริมพลังศรัทธา @เมืองสองแคว ที่บริเวณหน้าพระวิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก