การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ลิเก มังคละ ปะทะโนราล่าเแสงเหนือ

       ปิดงานอย่างสำเร็จลุล่วงในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ลิเก มังคละ ปะทะโนราล่าเแสงเหนือ...ขอบคุณท่าน ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ท่าน ดร.เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก และแขกผู้มีเกียรติ ที่เข้าชมการแสดงและมาให้กำลังใจกับนักแสดง เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงานให้คงอยู่

        นอกจากนี้ขอขอบคุณคณะนักแสดงทุกท่านทั้งลุงประโยชน์ ลูกพลับ และชมรมอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านมังคละจังหวัดพิษณุโลก, คุณพ่อดาวน้อย ดาวเหนือ คุณแม่เรณู ดาวเหนือ และคณะลิเกเพชรพิบูล, ผศ.ดร.เดชน์ คงอิ่ม และคณะดนตรีปีพาทย์ ครูแต้ว วราภรณ์ อ๋องเซ่ง และชมรมโนราล่าแสงเหนือ จ.สงขลา รวมทั้ง ไร่ดวงใจของ คุณพิจิตร นาคินทร์ ที่ต่างร่วมแรงร่วมใจให้เกิดการแสดงที่สร้างสรรค์อย่างสวยงาม