การแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมลิเก มังคละ ปะทะโนราล่าแสงเหนือ ซึ่งเป็นการผสมผสาน 2 วัฒนธรรม

        วันที่ 3 พ.ค.65  เวลา 18.30 น. ณ ลานวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญชมและมาให้กำลังใจการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมลิเก มังคละ ปะทะโนราล่าแสงเหนือ ซึ่งเป็นการผสมผสาน 2 วัฒนธรรม ภายใต้แนวคิดจาก ผศ.ดร.เดชน์ คงอิ่ม อาจารย์ภาควิชาดนตรีไทย คณะครุศาสตร์ ได้ร้อยเรียงเรื่องราวการแสดงระหว่างลิเกเพชรพิบูลและโนรา ในเรื่อง พระสุธน มโนราห์ แบบฉบับใหม่ได้อย่างสร้างสรรค์และสนุกสนาน

         ซึ่งน้องๆ กลุ่มรักษ์โนรา ตำบลคูเต่า พิพิธภัณฑ์โนราเติม วิน วาด ได้เดินทางมาจากจังหวัดสงขลาเพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีของภาคใต้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เส้นทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ศิลปะ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของเมืองพิษณุโลก โดยทุนในการเดินทางและอื่นๆจากเงินออมส่วนตัวของครูและเด็กๆร่วมหยอดกระปุกสะสมกันมากว่า 2 ปี เพื่อเป็นทุนในการเดินทางด้วยเฉพาะตั๋วรถไฟธรรมดา ชั้น 3....มาร่วมให้กำลังใจน้องๆกันนะคะ