กิจกรรมการถวายไฟล์คัมภีร์ใบลานดิจิตอลและผ้าห่อคัมภีร์ โครงการพระไตรปิฎกวิชาการ ณ วัดไผ่ขอน้ำ

           วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 ผศ.ดร.สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ ผู้อำนวยการ นำคณะผู้บริหารและบุคลากรร่วมจัดกิจกรรมการถวายไฟล์คัมภีร์ใบลานดิจิตอลและผ้าห่อคัมภีร์ โครงการพระไตรปิฎกวิชาการ ณ วัดไผ่ขอน้ำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก...ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมทำบุญมา ณ โอกาสนี้