พิธีไหว้ครูลิเกเพชรพิบูล คณะครุศาสตร์

             วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 ผศ.ดร.สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ ผู้อำนวยการ ร่วมพิธีไหว้ครูลิเกเพชรพิบูล คณะครุศาสตร์ ซึ่งได้เห็นถึงความสำคัญในการบูชาครูพ่อแก่พระฤาษีและพ่อครูแม่ครูที่ได้สั่งสอนวิชาศิลปะการแสดงลิเก เพื่อแสดงความเคารพและกตัญญู รวมทั้ง เป็นการเสริมสิริมงคลให้กับศิษย์มีความสุขความเจริญ ตลอดจน เป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป