ประชุมติดตามงานเทศน์มหาชาติ มหากุศล ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 2)

            วันพุธที่ 5 มกราคม 2564 ผศ.ดร.ธนสาร เพ็งพุ่ม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุมติดตามงานเทศน์มหาชาติ มหากุศล ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 2) ซึ่งกำหนดจัดงาน ในวันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ณ อาคารพิบูลวิชญ์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)


                                                                                                                             เว็บไซต์ : นางสาวศรีสองรัก  สารีสังข์