พิธีเปิดสะพานพระราชวังจันทน์

              วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดี นำคณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าร่วมพิธีเปิดสะพานพระราชวังจันทน์ พร้อมทั้ง ผศ.ดร.สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อำนวยการแสดงชุดมังคละ ซึ่งแสดงโดย นักเรียนโรงเรียนสาธิต มรพส. และ คณาจารย์ นักศึกษา สาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อต้อนรับนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดสะพานพระราชวังจันทน์ และปล่อยขบวนรถอำนวยความปลอดภัยการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยมี นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมด้วย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธีดังกล่าว ณ บริเวณสะพานพระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกกรมทางหลวงชนบทดำเนินการสำรวจออกแบบ และก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำน่าน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สะพานแห่งนี้มีความยาวรวมทั้งสิ้น 116 เมตร โครงสร้างสะพานในช่วงข้ามลำน้ำนี้มีลักษณะเป็นแบบคานโครงเหล็ก ที่มีความโดดเด่นทางด้านวิศวกรรม ซึ่งนับเป็นสะพานทางหลวงแบบพานโครงเหล็กแห่งแรก ช่วยเชื่อมโยงระหว่างวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร กลับพระราชวังจันทน์ รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญในบริเวณใกล้เคียง อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมายังจังหวัดพิษณุโลก สนับสนุนการท่องเที่ยวและการกระจายรายได้ในพื้นที่เป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลก และช่วยบรรเทาปัญหาจราจรที่คับคั่งในพื้นที่ได้อีกด้วย


                                                                                                                                      เว็บไซต์ : นางสาวศรีสองรัก  สารีสังข์