เยาวชนจากโครงการแสงธรรมส่องทางเข้าเยี่ยมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกเยาวชนจากโครงการแสงธรรมส่องทาง

😀เมื่อวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. บุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรมให้การต้อนรับเยาวชนจากโครงการแสงธรรมส่องทางโดยเทศบาลนครพิษณุโลก จำนวน 346 คน เข้าเยี่ยมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก เพื่อเป็นกิจกรรมแบ่งกลุ่มการเรียนรู้เมืองพิษณุโลกให้กับเด็กนักเรียน ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน

📌หน่วยงานใดสนใจเข้าเยี่ยมชมทัศนศึกษา ติดต่อขอรับบริการได้ที่ โทร.055-230596 ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น

Scroll to Top