สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ให้การต้อนรับ คณาจารย์และนิสิตต่างชาติจาก Murdoch University

เมื่อวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ผศ.ยศจรัส ดือขุนทด รองผู้อำนวยการและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ให้การต้อนรับ คณาจารย์และนิสิตต่างชาติจาก Murdoch University พร้อมด้วย อาจารย์และนิสิต (Buddies) คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก ซึ่งให้บริการแต่งกายนุ่งโจง ห่มสไบ ใส่ผ้าไทย จากนั้นเรียนรู้ศิลปะการรำประกอบดนตรีมังคละ ชมนิทรรศแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 และ เรียนรู้การทำอาหารไทยจากโรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว ได้แก่ เมี่ยงคำ บัวลอย และอิ่มอร่อยเมนูผัดไทคู่กับน้ำชาใบเตย สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

Scroll to Top