การประชุมการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดพิษณุโลก : หมี่ซั่วเมืองสองแคว ครั้งที่ 2 (2/2567)

😀ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นประธานการประชุมการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดพิษณุโลก : หมี่ซั่วเมืองสองแคว ครั้งที่ 2 (2/2567) เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยมี ผศ.ยศจรัส ดือขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นเลขาการประชุม

🔸ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการปรึกษาหารือกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลกเพื่อขับเคลื่อนการเพิ่มศักยภาพของหมี่ซั่วเมืองสองแควให้เป็น Soft Power และรับทราบกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นภายในโครงการดังกล่าว

🔹นอกจากนี้ภายในงาน ได้เชิญคุณปัญญา จันทร์แจ้ง เจ้าของโรงงานหมี่ซั่วมังกรทอง นำเสนอเมนูหมี่ซั่ว ได้แก่ หมี่ซั่วผัดทรงเครื่อง หมี่ซั่วผัดขี้เมา และหมี่ซั่วผัดไทย สร้างสีสันบรรยายากาศการประชุมได้อย่างน่าสนใจ

📌ทั้งนี้สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจะจัดกิจกรรมการประกวดผัดหมี่ซั่วสองแควในวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2567 ในงานศึกชนช้าง เกษตรแฟร์ครั้งที่ 2 สอบถามเพิ่มเติม โทร.055-230596

Scroll to Top